Darčekové poukazy je možné zakúpiť si v pokladni plavárne na všetky druhy vstupov uvedených v cenníku.

Darčekový poukaz je vystavený v tlačenej podobe na každý vstup, ktorý si zákazník vyberie, samostatne. Obdarovaný ho pri návšteve plavárne predloží na pokladni a na základe tohto dokladu mu bude umožnený vstup v rozsahu uvedenom na poukaze (60, 90, 150 alebo 180 minútové vstupy).

Darčekové poukazy sú k dispozícii celoročne, dátum ukončenia platnosti je uvedený na prednej strane.

Darčekové poukazy neslúžia na úhradu doplatkov (napr. za prekročenie zakúpeného časového limitu) a nie je ich možné vymeniť za inú protihodnotu (napr. hotovosť za nevyužitý darčekový poukaz).

Na vybraný – drahší vstup je možné skombinovať a použiť aj viac darčekových poukazov, ktorých sčítaná hodnota nesmie byť nižšia ako je hodnota Vami požadovaného vstupu.