Darčekové poukazy je možné zakúpiť si v pokladni plavárne na všetky druhy vstupov uvedených v cenníku. Darčekový poukaz je vystavený na každý vstup, ktorý si zákazník vyberie, samostatne. Obdarovaný ho pri návšteve plavárne predloží na pokladni a na základe tohto dokladu mu bude umožnený vstup v rozsahu uvedenom na poukaze (60, 90, 150 alebo 180 minútové vstupy). Darčekové poukazy sú k dispozícii celoročne, dátum ukončenia platnosti je uvedený na prednej strane. Darčekové poukazy neslúžia na úhradu doplatkov a nie je ich možné vymeniť za inú protihodnotu (napr. hotovosť za nevyužitý darčekový poukaz). Na vybraný – drahší vstup je možné skombinovať a použiť aj viac darčekových poukazov, ktorých sčítaná hodnota nesmie byť nižšia ako je hodnota Vami požadovaného vstupu.