Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vypracovanie projektovej dokumentácie Plaváreň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Oznámenie – Plaváreň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
Rozhodnutie – plaváreň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka“ objekt SO 07 Komunikácie a spevnené plochy