Autorom vizualizácie je Vizualizácia plavárne
Ing. arch. Ján Katuščák.

Plaváreň
Pohľad z hora
Pôdorys
Prezentácia plavárne