Obchodná verejná súťaž na prenájom plaveckých dráh v objekte Petržalskej plavárne, Tupolevova 3957/7B, 85101 Bratislava

ZRUŠENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE –  súťaž na predaj nadbytočného majetku vybavenia gastro priestorov v objekte Petržalskej plavárne, Tupolevova 3957/7B, 85101 Bratislava