Obchodná verejná súťaž na predaj nadbytočného majetku vybavenia gastro priestorov v objekte Petržalskej plavárne, Tupolevova 3957/7B, 85101 Bratislava

Faktúry a objednávky v roku 2021