V pokladni plavárne sú k dispozícii na predaj permanentky platné v roku 2020 v hodnote 100€, využiteľná hodnota je navýšená o 10%-ný bonus t.j. na 110€. Využívať ju môžete na zaplatenie všetkých druhov vstupov, okrem rodinných balíčkov a doplatkov, ktoré vzniknú prekročením zakúpeného časového limitu. Permanentka sa používa ako kreditná karta, pri každom použití sa z Vášho kreditu odpočíta hodnota vybraného vstupu. Je prenosná a platí do 31.12.2020. Zostatok nevyužitého kreditu nie je možné vymeniť za inú protihodnotu – hotovosť. V prípade, že permanentku stratíte alebo sa Vám nepodarí vyčerpať kredit do 31.12.2020, na základe EID permanentky, ktorý sa zobrazuje na účtenke pri každom použití permanentky spolu so zostatkom kreditu, Vám tento kredit prenesieme na permanentku platnú nasledujúci rok.

Permanentky 2017, 2018 a 2019
Pokiaľ vlastníte permanentku s ukončením platnosti do 31.12.2019, máte na nej ešte nevyčerpaný kredit a nepredpokladáte, že by ste to do ukončenia platnosti stihli. Platnosť takejto permanentky si môžete kedykoľvek predĺžiť na ďalší rok doplnením kreditu v minimálnej hodnote 20€.
Nech sa páči, zastavte sa v pokladni plavárne, všetky spomínané úkony vykonávajú pokladníčky, samozrejme nezabudnite si vziať so sebou svoju permanentku.