PRENÁJOM PLAVECKÝCH DRÁH
cena: 25 € / hodina / dráha
(Cena platná od 1. septembra 2018)

Plavecké dráhy sa prenajímajú maximálne 3 v rovnakom čase – obvykle v hodinových intervaloch. Minimálne 2 plavecké dráhy sú k dispozícii verejnosti, okrem výnimiek, keď je celý bazén vyhradený vopred ohlásenej akcii.

Prenájom je možné uskutočniť v pracovných dňoch a počas víkendov do 10.00 hod. Po vzájomnom odsúhlasení si dátumu a času prenájmu medzi PP a nájomcom, je plavecká dráha rezervovaná a označená v rozpise prenájmov dráh na konkrétny týždeň, ktorý je zverejňovaný na web stránke, facebooku a v priestore vstupnej haly plavárne.

Možnosť objednávať, meniť alebo rušiť prenájom dráh je vždy, najneskôr do piatku, do 12.00 hod. predchádzajúceho týždňa k dátumu prenájmu. Rezervovaná plavecká dráha je označená názvom subjektu a slúži výlučne pre účel prenájmu.

Úhradu za prenájom plaveckej dráhy je možné uskutočniť v pokladni plavárne alebo bezhotovostne – úhradou faktúry.

Kontakt:

Mgr. Marián Ščepánek
Tel.+ 421 947 487 640
e-mail: plavaren@petrzalka.sk