MultiSport karta a Petržalská plaváreň? Bez problémov a VIAC INFO nájdete TU.

Jednorázový vstup (60 minút) (6:00/9:00 – 12:00 a 19:00 – 22:00/21:00) – 3,5 €
Prekročenie časového limitu za každých ďalších 30 minút – 1 €

Jednorázový vstup (60 minút) (12:00 – 19:00) – 4,5 €
Prekročenie časového limitu za každých ďalších 30 minút – 1 €

Jednorázový vstup (90 minút) (6:00/9:00 – 12:00 a 19:00 – 22:00/21:00) 
Dospelí – 4 €
Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ŤZP, seniori nad 60 rokov a darcovia krvi – 3 €
Prekročenie časového limitu za každých ďalších 30 minút – 1 €

Jednorázový vstup (90 minút) (12:00 – 19:00)
Dospelí – 5 €
Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ŤZP, seniori nad 60 rokov a darcovia krvi – 4 €
Prekročenie časového limitu za každých ďalších 30 minút – 1 €

Jednorázový vstup (150 minút) (6:00/9:00 – 12:00 a 19:00 – 22:00/21:00)
Dospelí – 7 €
Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ŤZP, seniori nad 60 rokov a darcovia krvi – 5 €
Prekročenie časového limitu za každých ďalších 30 minút – 1 €

Jednorázový vstup (150 minút) (12:00 – 19:00)
Dospelí – 8 €
Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ŤZP, seniori nad 60 rokov a darcovia krvi – 6 €
Prekročenie časového limitu za každých ďalších 30 minút – 1 €

Jednorázový vstup + sauna (180 minút) (13:30/9:00 – 21:30/20:30)
Dospelí – 15 €
Prekročenie časového limitu za každých ďalších 30 minút – 2 €

Jednorázový vstup + sauna (120 minút) (13:30/9:00 – 21:30/20:30)
Deti do 15 rokov, študenti SŠ a VŠ, ŤZP, seniori nad 60 rokov a darcovia krvi – 7,5 €
Prekročenie časového limitu za každých ďalších 30 minút – 2 €

Rodinné vstupné (150 minút) (6:00/9:00 – 12:00 a 19:00 – 22:00/21:00)
1 dospelý + 1 dieťa (3-15 rokov) – 9 €
1 dospelý + 2 deti (3-15 rokov) – 15 €
2 dospelí + 1 dieťa (3-15 rokov) – 17 €
2 dospelí + 2 deti (3-15 rokov) – 20 €

Rodinné vstupné (150 minút) (12:00 – 19:00)
1 dospelý + 1 dieťa (3-15 rokov) – 12 €
1 dospelý + 2 deti (3-15 rokov) – 18 €
2 dospelí + 1 dieťa (3-15 rokov) – 20 €
2 dospelí + 2 deti (3-15 rokov) – 25 €

Permanentka 20/50/100
Doplnenie kreditu permanentky 20/50/100
Strata náramku 23
Zapožičanie osušky 1
Poplatok za znečistenie/znehodnotenie bazéna, sauny alebo priestorov plavárne 50

Posledný vstup
Možnosť zakúpenia si tzv. posledného vstupu platí počas pracovných dní do 21:00 a počas
víkendov a sviatkov do 20:00.

Študenti vysokých škôl, darcovia krvi, deti do 3 rokov
Za študenta VŠ je považovaný každý študent VŠ, zriadenej podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v dennej forme
štúdia do získania vysokoškolského vzdelania II.stupňa, najneskôr do dňa predchádzajúcemu
dovŕšeniu 26. roku veku. Zľava pre darcov krvi sa vzťahuje na všetkých darcov, ktorí sú držiteľmi
akejkoľvek plakety a darcov, ktorí darovali krv za ostatných 12 mesiacov. Dieťaťu do veku 3 rokov je
umožnený bezplatný vstup po preukázaní veku (napr. kartou poistenca).