PRENÁJOM PLAVECKÝCH DRÁH
cena: 25 € / hodina / dráha

Plavecké dráhy sa prenajímajú maximálne 3 v rovnakom čase – obvykle v hodinových intervaloch. Minimálne 2 plavecké dráhy sú k dispozícii verejnosti, okrem výnimiek, keď je celý bazén vyhradený vopred ohlásenej akcii.

Prenájom je možné uskutočniť v pracovných dňoch do 17:00 a počas víkendov do 10:00. Po vzájomnom odsúhlasení si dátumu a času prenájmu medzi PP a nájomcom, je plavecká dráha rezervovaná a označená v rozpise prenájmov dráh na konkrétny týždeň, ktorý je zverejňovaný na našom webe, Facebooku a v priestore vstupnej haly plavárne.

Možnosť objednávať, meniť alebo rušiť prenájom dráh je vždy, najneskôr do piatku, do 12:00 predchádzajúceho týždňa k dátumu prenájmu. Rezervovaná plavecká dráha je označená názvom subjektu a slúži výlučne pre účel prenájmu.

Využívanie vodných atrakcií okrem plaveckého bazéna je spoplatnené sumou 1€/osoba.

Poplatok k čerpaniu dráh za dané obdobie bude vystavený dodatočne na faktúru.

Výsledok obchodnej verejnej súťaže – prenájom plaveckých dráh

KONTAKT:
Tel.+ 421 947 487 640
e-mail: plavaren@petrzalka.sk