Prenájom dráh je možný v pondelok až piatok od 06:00 -17:00 a cez víkend od 06:00 -10:00.

Dĺžka bazéna je 25 metrov s 5 plaveckými dráhami. Na prenájom ponúkame 3 dráhy.

Teplota vody je 26 – 27 °C.

Ku prenájmu dráhy sa platí vstup podľa platného cenníku za osobu.

Doplatok 1 € za každých začatých 15 minút.

CENNÍK
Pondelok až nedeľa
06:00 – 11:00 – 30 € | hod.
11:00 – 13:00 – 20 € | hod.
13:00 – 17:00 – 30 € | hod.

CHCEM SI REZERVOVAŤ DRÁHU