PRENÁJOM PLAVECKÝCH DRÁH
30 € / 90 minút / dráha (vstup pozostáva zo 60 minút na plávanie a 30 minút na prezlečenie)

DOPLATOK
1,50 € / každých začatých 30 minút

Využívanie vodných atrakcií okrem plaveckého bazéna je spoplatnené sumou 1€/osoba.

VIAC INFO:
Tel.: +421-2-593 000 85
e-mail: plavaren@petrzalka.sk