Výsledok obchodnej verejnej súťaže – prenájom plaveckých dráh

OVS prenájom dráh 2022

Faktúry a objednávky v roku 2021

Správa o hospodárení za rok 2019

Správa o hospodárení za rok 2020

Správa o hospodárení za rok 2021