Spoj MHD: zastávka Švabinského č. 68 a 99 a zastávka Prokofievova č. 96 a 196

Pokladňa: t.č.+421-2-593 000 83

Službukonajúci prevádzkový manažér: t.č.+421 947 487 640