Vážení návštevníci!

dovoľujeme si Vás upozorniť, že sauny budú v prevádzke piatok až nedeľu od 10.09.2021.

Tešíme sa na návštevu!