Búranie bariér v Petržalskej plavárni

Do vybavenia verejnej plavárne pribudol i dlho očakávaný zdvihák spolu s vozíčkom pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov. Osadenie nového vybavenia pre vozíčkarov sa firme podarilo zabezpečiť cez iniciatívu miestnych poslancov Mestskej časti Bratislava-Petržalka.